Falkhäckning på silon trots allt

Eftersom bolådan på silon i hamnen var tom verkade det som om falkarna hade avbrutit häckningen och vi spekulerade i att en berguv varit framme och tagit honan…..
Detta visade sig vara fel och det verkar nu som om falkarna ändå häckar och lagt beslag på den blå lufttrumman som finns till höger snett ner från den uppsatta häckningslådan. Det blir nog svårt att montera webkameran här tyvärr men mycket positivt att falkarna ändå verkar häcka…..

Jörgen Fagerblom/styrelsen

Författare:

Datum:2012-04-24

Sida för utskrift