FÖRENINGSINFORMATION

Sommaren går mot sitt slut och fågelsången har tystnat för den här gången. Hösten gör sig allt med påmind och detta utskick är även det ett säkert hösttecken.

 

Programgruppen har återigen lyckats få ihop ett digert program med många aktiviteter att välja på. Vi hoppas du ska hitta några exkursioner och innekvällar som lockar dig. Lägg också märke till att resegruppen har två längre resor som du kan läsa om i programmet. Här krävs en särskild anmälan om du är intresserad.

 

Vid föreningens årsmöte i mars fick Thomas Andersson fortsatt förtroende att inneha ordförandeskapet. Birgitta Alnås avgick efter många års troget arbete och ersattes av Eva Svensson.

 

Källstorps våtmark invigdes under maj i närvaro av kommunen och Länsstyrelsen. Området ska nu skötas i enlighet med den skötselplan som finns för området. Vi har stora förhoppningar på att detta ska bli ett fantastiskt rikt område för våtmarksfåglar.

Munkagårdsfloen väntar ännu på beslut om utbyggnad och bollen ligger för närvarande hos Länsstyrelsen. Tyvärr har vattenståndet varit för lågt under häckningssäsongen vilket fick till följd att de flesta skärfläckor och skrattmåsar misslyckades med häckningen på grund av omfattande predation ute på öarna.

Ett nytt häckningsområde för tärnor har färdigställts vid Lövstaviken, alldeles norr om Ätran vid hamninloppet. Falkenbergs kommun har bekostat projektet och vi har endast behövt göra några få arbetsinsatser i planeringssyfte och utläggning av snäckskal, vilket vi hoppas ska attrahera tärnorna. Framtiden får visa hur detta ska gå…

 

Avslutningsvis gläds vi särskilt åt den lyckade häckningen av pilgrimsfalk på silon i Falkenbergs hamn samt kornsparvshäckningen vid Norra Lyngen.

 

Väl mött i markerna!

Författare:Styrelsen

Datum:2010-08-26

Sida för utskrift