FÖRENINGSINFORMATION

augusti 2008

Ännu en sommar med blandat väder går mot sitt slut och en ny höst står för dörren. Vi hoppas du har hunnit njuta av fågelsången och ett och annat bad i det Kattegatts böljor.

Med detta utskick följer föreningens höst- och vinterprogram. Det är som vanligt en blandad kompott av innekvällar med bildvisningar och exkursioner ute i markerna. Vi hoppas det ska finnas aktiviteter som lockar dig att delta. Om du har egna förslag på programpunkter ser vi gärna att du hör av dig till programkommittén eller styrelsen.

Vid föreningens årsmöte i mars omvaldes Thomas Andersson som ordförande. Gösta Svensson valdes in som ny kassör efter Stig Karlsson. Hallands Ornitologiska Förening hade sitt årsmöte i maj och Lars Bergman (Halmstad) sitter kvar som ordförande. Vår förening representeras av Magnus Andersson och Andreas Wernersson.

Våra fågelkurser har redan kommit igång och är du intresserad kan det finnas platser kvar. Hör i så fall av dig till Jörgen Fagerblom eller Jan-Olof Svensson.

Restaureringen av Källstorps våtmark fortsätter och under våren och sommaren har grävningarna avslutats och nya häckningsöar har anlagts. Snart sker grässådd på vallar och öar. Det som återstår är anläggning av stigar och nybyggnad av fågeltorn vid etapp 3. Ett skötselråd har bildats där föreningen har två representanter.
Tillsammans med kommunen planerar vi ett nytt område för en tärnkoloni i hamnområdet. En del av den yttersta spetsen i Lövstaviken ska grusas och stängslas in. Vår förhoppning är att tärnorna ska få en alternativ häckningsplats här.
Utbyggnaden av Munkagårdsfloen kommer att ske men arbetet har ej kommit igång ännu. En del tillstånd är ej klara men vi hoppas på en lösning under nästa säsong.
Atlasinventeringen går in i sitt slutskede och det börjar se bra ut även för Falkenberg. Mycket tack vare Andreas Wernerssons administrativa arbete. Ett stort tack till honom. Eventuellt blir det ett extra kompletteringsår nästa säsong.
Styrelsen håller också på att ta fram en folder med obsplatser runt Lis mosse. Detta ska ge bättre information till fågelskådarna var man lämpligen kan se rovfåglar under olika tider på säsongen.

Väl mött i markerna/styrelsen augusti 2008

Författare:Styrelsen

Datum:2008-08-27

Sida för utskrift