FÖRENINGSINFORMATION

En underbar sommar har passerat och det är snart dags att ta fram höstkläderna. Vi hoppas du har haft en skön semester och njutit av salta bad och det underbara vädret.

Med detta utskick följer höst och vinterprogrammet.

Du är varmt välkommen på våra träffar och vi hoppas att det finns en del som tilltalar dig och gör dig nyfiken. Du får också en ny medlemsmatrikel som ersätter den gamla.

Vi hoppas att denna upplaga skall vara mer komplett än den förra där det saknades en del medlemmar. Väl mött i markerna/Styrelsen aug.2006 Vid vårt årsmöte i mars omvaldes hela styrelsen, vilket betyder att Thomas Andersson fortsätter som ordförande.

HallOF genomförde sitt årsmöte i maj och fick en ny ordförande från Varberg, då Karin Ekeborg fick denna post. Falkenbergs representanter i HallOF är Martin Broberg och Magnus Andersson. Vår egen kursverksamhet i samarbete med studiefrämjandet fortsätter med stor uppslutning.

Vi kan konstatera att många kurser är överfulla och vi behöver rekrytera fler kursledare. Ungdomsgruppen växer och är inne på andra året. Varbergsföreningen har en ungdomssatsning på gång i höst och vi hoppas på ett samarbete här. Under sommaren har vi i styrelsen delat ut fågelskyddspriset för 2005. Detta gick till William Olsson som aktivt värnat om backsvalekolonierna i sitt grustag utanför Vessigebro.

 Utredningarna kring Källstorp har fortsatt och nu verkar det vara klart att sätta igång med restaureringen på allvar. Styrelsen kommer att vara inblandad när det gäller utformningen av området med obsplatser och stigar mm. Nya våtmarker vid Lynga samt vid Ramsjöholm-Björnhult är under etablering. Även här kommer styrelsen att få medverka vid planeringen.

Författare:Styrelsen

Datum:2006-09-25

Sida för utskrift