Eon får nej till vindkraft på Äskåsen

Länsstyrelsen säger nej till den planerade vindkraftparken på 15 verk vid Äskåsen

Länsstyrelsen säger nej till den planerade vindkraftparken på 15 verk vid Äskåsen , nordost om Okome och sydväst om Gällared. Området gränsar även till kulturmarkerna i Yttra Berg samt naturreservatet Bergs urskog. 

Naturvärdena är stora och här häckar bland annat fiskgjuse, lärkfalk, bivråk, tjäder mm.  En inventering av fladdermöss visar att området hyser minst 10 arter, även den hotade barbastellen. Detta har varit avgörande för Länsstyrelsens beslut. Möjligheten finns nu att Eon överklagar beslutet och då hamnar ärendet hos mark- och miljödomstolen.

Sista ordet är därmed inte sagt men vi håller tummarna för att miljödomstolen är av samma uppfattning som Länsstyrelsen

Styrelsen

Författare:

Datum:2013-02-20

Sida för utskrift