Fåglarnas sång

Fåglarna har sin sång och sina olika läten för att kommunicera med varandra, detta är mycket tydligt på våren när alla fåglar skaffar revir och skall markera detta för andra fåglar från samma art.

Det är främst tättingar som har det vi kallar sång, ugglor duvor och hackspettar ropar medan vadare, sumphöns och nattskärra spelar.

Även under resten av året så hör vi olika läten från dom, nedan är ett för- sök att reda ut detta lite grann och vara till hjälp när du hör fåglarnas olika läten.

Fåglarna har en mängd av olika läten

Sidorna i Pdf

 

Om man vet en fågels sångplats så är det lättare att få syn på den när man hör fågeln sjunga, omvänt blir det lättare att sortera ut vilken som är trolig när man hör var det kommer i från men inte ser den.

Tabell över fåglarnas sångplats

Ord ljud och ramsor

 

För den som vill studera detta lite mer så finns det litteratur att köpa.

 

Fåglarnas liv av Magnus Ullman.

Varför sjunger fåglarna? av Karl-Eduard Linsenmair.