Tabell över fåglars val av sångplats

Öppen placering

Trädtopp

Busktopp

Sten

Gulsparv

Hämpling

Stensvätta

Finkar

Sävsparv

Strömstare

Rödhake

Lappsparv

Snösparv

Järnsparv

Busksvätta

Trastar

Blåhake

Nötkråka

Törnskata


Telefontråd

Hustak

Sångflykt

Ladusvala

Rödstjärt

Sånglärka

Kornsparv

Stare

Trädlärka

Gulsparv

Piplärkor

Grönfink

Sävsångare

Vadare

Törnskata


Dold sångplats

Trädkrona

Buskage

Vass

Stare

Gärdsmyg

supmhöns

Rödstjärt

Näktergal

Rördrom

Mesar

Acroephalus- sångare

Flugsnappare

Härmsångare

Phylloscopus- sångare

Sylvia- sångare

Duvor

Givetvis kan även dessa fåglar sjunga på andra ställen även om detta är deras vanligast sångplats.