Näktergal

Källstorp den 26 juni

Fotograf:   Åke Hansson

Fler bilder av Åke Hansson