Styrelse

Thomas Andersson  

Ordförande

Jörgen Fagerblom  

Sekreterare

Ulf Thunman  

Kassör

Eva Svenssson  

Ledamot

Anders Claesson  

Ledamot

Eva Rynefors  

Ledamot

Göran Johansson  

Ledamot

  Programgrupp

Ann-Jeanette Fagerblom  

Sammankallande

Alf Persson  

Marita Niklasson  

  Redaktions / Resegrupp

Eva Svenssson  

Sammankallande

Karin Svensson  

Maria Sjövall  

Peter Öhman  

Valberedning

Dennis Andersson  

Sammankallande

Anders Lindström  

Niklas Torstensson  

Studiecirklar

Ann-Jeanette Fagerblom  

Elisabeth Widenberg  

Hans Johansson  

Jan Olof Svensson  

Jörgen Fagerblom  

Leif Daun  

Mikael Sandell  

Niklas Torstensson  

Thomas Andersson  

Ulf Thunman