Tidvatten

Dagbok från Kattegatts kust
Thomas Andersson foto & Lars Rosenberg text
 

Gör så här: Tag fram en kartbok och leta upp femtiosjunde breddgraden. Sätt fingret där den skär Sveriges västkust. Precis där utspelas vår dagbok, på de flacka, havssaltade strandängarna vid Kattegatts kust, mitt emellan Varberg och Falkenberg.

Det är ett platt men dynamiskt landskap, där tiden aldrig gör halt. Här möts land och hav, men det finns ingen strandlinje, bara en ständigt skiftande randzon mellan saltvatten och sand.

Här finns frodiga strandängar, vana vid att sköljas av havsvatten, och lika frodiga havsbottnar, fulla med ålgräs, sågtång och blåmusslor.

Här möter det övergödda och utfiskade Kattegatt en dränerad jordbruksslätt, med majsfält, betesvallar och högmjölkande kreatur.

Här finns en koloni trinda knubbsälar, spektakulära skaror vildgäss, jagande havsörnar och om somrarna ett svårt ansatt bestånd av vadare och tärnor.

Här mynnar tre vattendrag: Morupsån, Törlan och Uttran, som hjälps åt att forma stränderna i ständig dialog med havet.

Inte minst finns här en större campingplats, där en glättig badturism möter det allomfamnande havet. Och strax intill försöker myndigheterna skapa ett naturreservat, för att värna
fåglarna mot det allt intensivare friluftslivet.
 
Men boken handlar också om hur denna föga kända strandremsa i Halland är förbunden med resten av tillvaron.

När passadvindarna vänder över Stilla havet lägger sig isen på Kattegatt. Silvertärnorna som ruvar sina ägg på badstränderna tillbringar vintrarna i Antarktis. I Kattegatts vatten finns spår av de radioaktiva utsläppen från franska och brittiska kärnanläggningar. Och precis som i alla andra hav hävs och sänks Kattegatts yta i en rytm som styrs av månen.

Min egen fästpunkt som skribent är en stuga i Smedsgård, strax norr Björkängs camping. Utsikten från mitt vardagsrum sträcker sig från Morups tånges röda fyrsken i söder, till jätteblocken på Galtabäcksskär i norr.

Boken skildrar ett år under vindarna, men den är frukten av många års vandringar i vattenbrynet.

Thomas, som tagit bilderna, är ornitolog, världsresenär och rutinerad naturfotograf, med djupa kunskaper om landskapet. Själv har jag jobbat i över tjugo år som miljöjournalist på Hallands Nyheter. Jag är för övrigt utbildad fysiker, vilket satt sina spår i dagboken.

Tillsammans har vi gjort otaliga naturreportage genom åren.

Men vi har alltid återvänt hit, till kusten av Kattegatt.

/ LR


Nu är boken "Tidvatten" snart klar efter två års arbete.
Finns i bokhandeln i början på december. Lars Rosenberg text och Thomas Andersson Foto.

Mvh Thomas


Fler bilder från boken

   

Flygbild Lynga


 

Havsörn

Skärfläcka
 

Fiskmås

Is på stranden
 

Januari

Knubbsäl
 

Silvertärna
 

Småtärna

Häger

Gravänder