Utmärkelse till Falkenbergs Ornitologiska förening

2015 års Ugglestipendium går till: Svenska Turistföreningens verksamhet Tillsammans, samt till Falkenbergs Ornitologiska förening.

Stipendiet, på 50 000 kronor, fördelat på två stipendiater, delades ut vid Studiefrämjandets förbundsstämma i Tällberg 30 maj 2015. 

Anna Heimersson från Svenska Turistföreningen och Thomas Andersson, ordförande i Falkenbergs Ornitologiska förening, fanns på plats för att ta emot utmärkelsen.

 Studiefrämjandets Ugglestipendium, som i år firar 30 år, inrättades 1985 och delas ut  av studieförbundets förbundsstyrelse för en framsynt folkbildningsinsats inom natur- och miljöområdet.

 Ugglestipendiet utdelas till en förening, klubb, cirkelledare, studiecirkel eller ett projekt som i samverkan med Studiefrämjandet gynnar hållbar utveckling.

 

Motiveringarna till stipendiaternas utnämnande lyder för ....

 …Svenska Turistföreningens verksamhet Tillsammans:

För en angelägen och uthållig verksamhet som på djupet berikar både individen och samhället. En verksamhet som når hela vägen fram till de unga deltagarna och ger upplevelser för livet. Tillsammans skapar möten i hjärtat av den svenska naturen, enligt mottot: Känn dig själv, känn ditt land, känn världen.

… Falkenbergs Ornitologiska förening:

För en föredömligt bred och rik folkbildningsverksamhet till glädje och nytta för hela bygden. Såväl medlemmar som allmänhet inspireras till engagemang genom intresseväckande upplevelser, opinionsbildande aktiviteter och konkreta miljöförbättringar. Idag kan pilgrimsfalken siktas mitt i stan – tack vare föreningens idoga fågelskyddsarbete.

Ugglan

Med anledning av 30-årsjubileet har den lilla Ugglan som följer med utmärkelsen fått ny skepnad. Det är en av Sveriges främsta fågelsnidare, Kjell Wågberg, boende och verksam i Jokkmokk, som snidat den lilla Sparvugglan.