Folk och fåglar Hur kan vi samsas i naturreservaten?

Tisdagen  22  okt  

Trycket från besökare ökar hela tiden på
våra naturreservat, samtidigt som särskilt
fåglar vid kusten minskar kraftigt. Mikael
Stenström, reservatsförvaltare på
Länsstyrelsen, berättar om hur man på
olika sätt försöker förebygga konflikter
och förbättra förutsättningarna för
fåglarna.

Lokal:
  IOGT-huset

Tid:
  18:30

Ansvarig:
  Eva Rynefors