Ätranpromenad

Torsdagen  26  dec  

Vi vandrar längs med Ätran under
ca. 2 timmar och tittar på
övervintrande strömstarar, änder
mm. Kanske får vi även se
kungsfiskare och salskrake.

Samlingsplats:
  Klockan 10:00 vid Scoutstugan vid Tullbrosskolan på Vallarna.

Tid:
  10:00

Ansvarig:
  Dennis Andersson,
mob. 070-530 50 29

Anmälan till ansvarig senast måndag 23 december.


Vid utflykter tänk på följande:
Stövlar eller vattentäta kängor.
Varma kläder och regnskydd.
Sittunderlag och mycket fika, man blir hungrig ute i fält.
Vi ser gärna att ni samåker. Vid bilresor beräknas en kostnad av 5kr/mil och person.