Vinterfåglar inpå knuten

Fredagen  31  jan  

31 januari – 3 februari
Under dessa dagar genomför SOF sin
årliga vinterräkning av fåglar. Se SOF:s
hemsida för mer information. FOF
kommer att redovisa resultatet från
Falkenberg på medlemmarnas bildvisning i
slutet av januari.

Ansvarig:
  Thomas Andersson,
Mob. 070-229 00 52