Rovfåglar vid Hjuleberg

Söndagen  2  feb  

I dag vandrar vi i lättgången terräng ca 5
km och spanar efter övervintrande
rovfåglar så som havsörn och kungsörn
mm. Vi är ute i ca 3 timmar.

Samlingsplats:
  Vid Fynda klockan 10

Tid:
  10:00

Ansvarig:
  Dennis Andersson
mob. 070-530 50 29.

Anmälan till ansvarig senast torsdag 30 januari.


Vid utflykter tänk på följande:
Stövlar eller vattentäta kängor.
Varma kläder och regnskydd.
Sittunderlag och mycket fika, man blir hungrig ute i fält.
Vi ser gärna att ni samåker. Vid bilresor beräknas en kostnad av 5kr/mil och person.