Fågelkvällar i Källstorps våtmark Onsdagar INSTÄLLT

Onsdagen  27  maj  

Kom med Falkenbergs Ornitologiska Förening och se hur våren fortskrider och hur flyttfåglarna återvänder, från järnsparv till näktergal. Vid 3 tillfällen med 3 veckors mellanrum besöker vi Falkenbergs mest stadsnära våtmark.

Samlingsplats:
  Parkeringen vid Källstorp västra, fågellokalen strax öster om Carlsberg.

Samlingstid:
  18:30

Ledare:
  Eva Svensson,
mob. 070-20 98 285.